Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës KLA&XHU-Shëtitore qendrër Golem

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

619.956 €

Kosto në lekë

76.998.536 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKavajë
InvestitorëtBashkia Kavajë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVëllezerit Hysa
Kompani projektueseASH Engineering
Vendndodhja e projektit