Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shkolla "Adem Elmas Asllani", Gostimë, Cerrik 9.983 € 1.239.840 Lekë
2 Rikonstruksioni i rrugës "Fragment i shëtitores nr.1" (Nga Teqja, Rruga e Dalese), Faza 3 Lekë
3 Rikonstruksioni i rrugës KLA&XHU-Shëtitore qendrër Golem Lekë
Total: 9.983,00 1.239.840,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 9.983 € 1.239.840 Lekë
2 rrugë Lekë
Total: 9.983,00 1.239.840,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Cërrik 9.983 € 1.239.840 Lekë
2 Bashkia Kavajë Lekë
Total: 9.983,00 1.239.840,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ASH Engineering (design company) 9.983 € 1.239.840 Lekë
Total: 9.983,00 1.239.840,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve