Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim i tregut industrial në qytetin e Gjirokastrës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

216.860 €

Kosto në lekë

26.934.071 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaGjirokastër
InvestitorëtBashkia Gjirokastër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiCompany Riviera 2008
Mbikëqyrës punimeshArena MK
Vendndodhja e projektit