Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rivitalizimi urban i qendrës së qytetit të Rrogozhinës 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 Rehabilitim dhe asfaltim i disa akseve kryesore të qytetit të Vlorës 435.687 € 54.112.358 Lekë
3 Ndërtim i tregut industrial në qytetin e Gjirokastrës 216.285 € 26.862.594 Lekë
4 Ndërtimi i rrugës Ruzhdie - Gjinoqar 148.965 € 18.501.500 Lekë
5 Rikonstruksioni i shkollës "Koli Sako", Divjakë 128.478 € 15.956.986 Lekë
6 Bulevardi përgjatë unazës së re, Orikum 71.484 € 8.878.301 Lekë
Total: 2.208.498,00 274.295.514,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 rrugë 584.653 € 72.613.858 Lekë
3 të tjera 216.285 € 26.862.594 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 128.478 € 15.956.986 Lekë
5 bulevarde 71.484 € 8.878.301 Lekë
Total: 2.208.499,00 274.295.514,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Rrogozhinë 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 Bashkia Vorë 435.687 € 54.112.358 Lekë
3 Bashkia Gjirokastër 216.285 € 26.862.594 Lekë
4 Bashkia Patos 148.965 € 18.501.500 Lekë
5 Bashkia Divjakë 128.478 € 15.956.986 Lekë
6 Bashkia Orikum 71.484 € 8.878.301 Lekë
Total: 2.208.498,00 274.295.514,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Company Riviera 2008 (construction company) 2.208.499 € 274.295.514 Lekë
Total: 2.208.499,00 274.295.514,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve