Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës Kamçisht-Ngurrëz e Vogël, Komuna Krutje, Fier

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

221.435 €

Kosto në lekë

27.502.250 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 29 Maj 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaLushnjë
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBEAN
Vendndodhja e projektit