Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim i hapësirave në të dyja anët e rrugës "Pavarësia" dhe sistemimet e rrugëve dalëse në plazh- Loti 1 900.587 € 111.852.939 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugës Kamçisht-Ngurrëz e Vogël, Komuna Krutje, Fier 221.435 € 27.502.250 Lekë
3 Rikonstruksion i rrugës "Jezerca" 122.879 € 15.261.610 Lekë
Total: 1.244.901,00 154.616.799,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.244.902 € 154.616.799 Lekë
Total: 1.244.902,00 154.616.799,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 1.023.467 € 127.114.549 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 221.435 € 27.502.250 Lekë
Total: 1.244.902,00 154.616.799,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 BEAN (construction company) 1.244.902 € 154.616.799 Lekë
Total: 1.244.902,00 154.616.799,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve