Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës Kthesa e Pilurit (Himarë)-Vumblo

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.318.700 €

Kosto në lekë

163.782.540 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaHimarë
InvestitorëtBashkia Himarë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillari
Vendndodhja e projektit