Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugëve Stadium i Vjetër -Stadium i ri, Stadiumi, Koli Vesho

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

2.515.805 €

Kosto në lekë

312.462.933 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 mars 2016, nëpërmjet programit Infrastruktura vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaBerat
InvestitorëtBashkia Berat
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. CompanyBoshnjaku B
Vendndodhja e projektit