Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës Picar-Kolonjë, Faza II

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

344.127 €

Kosto në lekë

42.740.542 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 12 Prill 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaGjirokastër
InvestitorëtBashkia Gjirokastër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBeqiri
Mbikëqyrës punimeshArena MK
Vendndodhja e projektit