Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i rrugës Picar-Kolonjë, Faza II 343.639 € 42.679.942 Lekë
2 Rrugë mbi kanalin kullues, K-192, Plazh, Loti 1 197.591 € 24.540.856 Lekë
3 Rikonstruksion kopshti nr. 2, Poliçan 33.318 € 4.138.128 Lekë
4 Projekti "Shkolla, qendër komunitare" në Berat 29.887 € 3.712.000 Lekë
Total: 604.435,00 75.070.926,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 541.230 € 67.220.798 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 63.206 € 7.850.128 Lekë
Total: 604.436,00 75.070.926,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gjirokastër 343.639 € 42.679.942 Lekë
2 Bashkia Durrës 197.591 € 24.540.856 Lekë
3 Bashkia Poliçan 33.318 € 4.138.128 Lekë
4 Bashkia Berat 29.887 € 3.712.000 Lekë
Total: 604.435,00 75.070.926,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Beqiri (construction company) 604.436 € 75.070.926 Lekë
Total: 604.436,00 75.070.926,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve