Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i rrugës Nusret Kokobobo dhe i shesheve të pallateve (60,61,62,63/1,64/3), Lagje Emin Matraxhiu, Elbasan

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

337.997 €

Kosto në lekë

41.979.166 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlba Konstruksion BE-IS
Vendndodhja e projektit