Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.222.887 € 400.282.605 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.361.930 € 169.151.723 Lekë
3 rrugë 1.027.520 € 127.618.015 Lekë
4 ndërtesa 686.932 € 85.316.927 Lekë
Total: 6.299.269,00 782.369.270,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 1.807.659 € 224.511.211 Lekë
2 Bashkia Gjirokastër 1.727.499 € 214.555.424 Lekë
3 Bashkia Libohovë 1.086.874 € 134.989.797 Lekë
4 Bashkia Dropull 686.932 € 85.316.927 Lekë
5 Njësia Administrative Bërxull 412.793 € 51.268.944 Lekë
6 Bashkia Vorë 408.514 € 50.737.384 Lekë
7 Bashkia Elbasan 168.998 € 20.989.583 Lekë
Total: 6.299.269,00 782.369.270,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alba Konstruksion (construction company) 6.299.269 € 782.369.270 Lekë
Total: 6.299.269,00 782.369.270,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve