Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi i ujësjellësit Navaricë - Memoraq - Dermish, Komuna Dhivër

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

444.629 €

Kosto në lekë

55.222.911 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 15 Korrik 2015, nëpërmjet programit të financimit të Ujësjellës-Kanalizime.

Lloji i projekteveujësjellës dhe kanalizime
BashkiaFiniq
InvestitorëtBashkia Finiq
Kontraktorët
Kompani ndërtimiMANE SHPKARTI
Vendndodhja e projektit