Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i ujësjellësit Navaricë - Memoraq - Dermish, Komuna Dhivër 222.314 € 27.611.455 Lekë
2 Studimi urbanistik dhe infrastruktura e zonës së spitalit 89.942 € 11.170.737 Lekë
Total: 312.256,00 38.782.192,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 222.314 € 27.611.455 Lekë
2 rrugë 89.942 € 11.170.737 Lekë
Total: 312.256,00 38.782.192,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Finiq 222.314 € 27.611.455 Lekë
2 Bashkia Tepelenë 89.942 € 11.170.737 Lekë
Total: 312.256,00 38.782.192,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ARTI (construction company) 312.256 € 38.782.192 Lekë
Total: 312.256,00 38.782.192,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve