Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës dalëse “Princat Topia”, Faza I

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.576.734 €

Kosto në lekë

195.830.316 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Maj 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKavajë
InvestitorëtBashkia Kavajë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshUniversal Engineering 08Zenit 06
Vendndodhja e projektit