Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim dhe asfaltim i rrugës Qendër Grudë e Re - Qendër Golem

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

252.165 €

Kosto në lekë

31.318.831 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaShkodër
InvestitorëtBashkia Shkodër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiRroku GUEST
Mbikëqyrës punimeshRean-95
Vendndodhja e projektit