Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 33.633 € 4.177.164 Lekë
2 bulevarde 2.512 € 312.000 Lekë
3 rrugë 1.908 € 237.000 Lekë
Total: 38.053,00 4.726.164,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 32.686 € 4.059.564 Lekë
2 Bashkia Patos 4.420 € 549.000 Lekë
3 Bashkia Kukës 947 € 117.600 Lekë
4 Bashkia Shkodër Lekë
5 Bashkia Vorë Lekë
Total: 38.053,00 4.726.164,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rean-95 (supervisory company) 38.053 € 4.726.164 Lekë
Total: 38.053,00 4.726.164,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve