Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Asfaltim i i rrugëve të brendshme, Kodër Vorë, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

679.287 €

Kosto në lekë

84.367.388 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 tetor 2015, nëpërmjet programit Infrastruktura vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaVorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBE-IS
Mbikëqyrës punimeshG&K
Vendndodhja e projektit