Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemim, asfaltim i rrugës lidhëse urbane, Fushë Prezë-Ura Limuthit-Bërxullë, Vorë 1.242.414 € 154.307.867 Lekë
2 Asfaltim i i rrugëve të brendshme, Kodër Vorë, Loti 1 679.287 € 84.367.388 Lekë
3 Asfaltim i i rrugës hekurudhore, Vorë 412.793 € 51.268.944 Lekë
Total: 2.334.494,00 289.944.199,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.334.494 € 289.944.199 Lekë
Total: 2.334.494,00 289.944.199,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 1.921.701 € 238.675.255 Lekë
2 Njësia Administrative Bërxull 412.793 € 51.268.944 Lekë
Total: 2.334.494,00 289.944.199,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (construction company) 1.199.226 € 148.943.867 Lekë
2 BE-IS (construction company) 671.267 € 83.371.388 Lekë
3 Alba Konstruksion (construction company) 412.793 € 51.268.944 Lekë
4 Derbi E (supervisory company) 43.188 € 5.364.000 Lekë
5 G&K (supervisory company) 8.019 € 996.000 Lekë
Total: 2.334.493,00 289.944.199,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve