Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Ali Demi", Bashkia Vlorë 1.600.334 € 198.761.455 Lekë
2 Sistemim, asfaltim i rrugës lidhëse urbane, Fushë Prezë-Ura Limuthit-Bërxullë, Vorë 1.242.414 € 154.307.867 Lekë
3 Rikualifikim i bllokut të banesave e kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", rruga "Hasan Kushta", "Gjergj Araniti" 942.995 € 117.120.000 Lekë
4 Rehabilitim dhe asfaltim i disa akseve kryesore të qytetit të Vlorës 871.375 € 108.224.716 Lekë
5 Gjelbërimi i vijës bregdetare të qytetit të Vlorës, Lungomare 835.950 € 103.824.931 Lekë
6 Rikualifikim i bllokut të banesave e kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", rruga "Kosova", "Gjergj Araniti" 817.027 € 101.474.767 Lekë
7 Asfaltim i i rrugëve të brendshme, Kodër Vorë, Loti 1 679.287 € 84.367.388 Lekë
8 Projekt pilot për integrimin e zonës informale në lagjen Kushtrimi 628.019 € 77.999.999 Lekë
9 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Halim Xhelo" 563.401 € 69.974.394 Lekë
10 Sistemi multifunksional "Smart City", Lungomare 511.024 € 63.469.200 Lekë
11 Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Rilindja 488.197 € 60.634.039 Lekë
12 Rehabilitim i rrugëve "Ramzie Gjebrea" dhe "Gjon Bocari", Loti 1 478.212 € 59.393.880 Lekë
13 Rikulifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Çamëria", rruga "Pelivan Leskaj", rruga "Bulevardi Pavarësia", rruga "Kujtim Beqiri-Pirro Sava" 473.430 € 58.800.024 Lekë
14 Rikualifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Çamëria", rruga "Pelivan Leskaj", rruga "Ibrahim Abdulai", rruga "Kujtim Beqiri-Pirro Sava" 417.486 € 51.851.722 Lekë
15 Rikonstruksion "Ura e Zvërnecit", Nartë-Vlorë 265.181 € 32.935.419 Lekë
16 Rikonstruksion i palestrës sportive të mbuluar, në shkollën fillore "Ismail Qemali", Vlorë 201.722 € 25.053.876 Lekë
17 Rikonstruksioni i rrugëve "Zigur Lelo" dhe "Shefit Zeno" 173.338 € 21.528.570 Lekë
18 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Zigur Lelo”, Vlorë 173.338 € 21.528.570 Lekë
19 Vlerësimi dhe hedhje e të dhënave gjeohapsinore ekzistuese në platformën e Sistemit Gjeografik të GIS 161.031 € 20.000.000 Lekë
20 Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Terrene sportive në shkolla 9 vjeçare ( Shkolla "Teli Ndini" ; Shkolla "4 Herojnt ë"; Shkolla "Marigo Posio"; Shkolla "Ibrahim Kushta"; Shkolla "Zigur Lelo"; Shkolla "Rilindja") 152.111 € 18.892.200 Lekë
21 Rikonstruksion kopshti nr.10, Vlorë, Bashkia Vlorë 100.289 € 12.455.832 Lekë
Total: 11.776.161,00 1.462.598.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.444.625 € 427.822.421 Lekë
2 rikualifikime urbane 3.214.339 € 399.220.907 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 2.715.990 € 337.325.972 Lekë
4 të tjera 893.200 € 110.935.418 Lekë
5 projekte gjelbërimi 835.950 € 103.824.931 Lekë
6 projekte dixhitale 672.055 € 83.469.200 Lekë
Total: 11.776.159,00 1.462.598.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 9.854.457 € 1.223.923.594 Lekë
2 Bashkia Vorë 1.921.701 € 238.675.255 Lekë
Total: 11.776.158,00 1.462.598.849,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 B93 (kompani ndërtimi) 1.577.728 € 195.953.879 Lekë
2 Colombo (kompani ndërtimi) 1.461.702 € 181.543.336 Lekë
3 Salillari (kompani ndërtimi) 1.199.226 € 148.943.867 Lekë
4 INERTI (kompani ndërtimi) 980.887 € 121.826.116 Lekë
5 GARDEN LINE (kompani projektuese) 835.950 € 103.824.931 Lekë
6 Fusha (kompani ndërtimi) 800.167 € 99.380.728 Lekë
7 Shkelqimi 07 (kompani ndërtimi) 675.152 € 83.853.900 Lekë
8 BE-IS (kompani ndërtimi) 671.267 € 83.371.388 Lekë
9 Communication Progress (kompani teknologjie) 511.024 € 63.469.200 Lekë
10 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 471.498 € 58.560.000 Lekë
11 AGRI Construksion (kompani ndërtimi) 435.687 € 54.112.358 Lekë
12 Company Riviera 2008 (kompani ndërtimi) 435.687 € 54.112.358 Lekë
13 Alba Konstruksion (kompani ndërtimi) 408.514 € 50.737.384 Lekë
14 GLAVENICA (kompani ndërtimi) 408.514 € 50.737.383 Lekë
15 Arifaj (kompani ndërtimi) 265.181 € 32.935.419 Lekë
16 ALUERA (kompani ndërtimi) 173.338 € 21.528.570 Lekë
17 SPEKTRI (kompani ndërtimi) 100.289 € 12.455.832 Lekë
18 FASTECH (kompani teknologjie) 80.515 € 10.000.000 Lekë
19 SOFT & SOLUTION (kompani teknologjie) 80.515 € 10.000.000 Lekë
20 Caushi (kompani ndërtimi) 76.056 € 9.446.100 Lekë
21 PE - VLA - KU (kompani ndërtimi) 76.056 € 9.446.100 Lekë
22 Derbi E (mbikëqyrës punimesh) 43.188 € 5.364.000 Lekë
23 G&K (mbikëqyrës punimesh) 8.019 € 996.000 Lekë
24 Rean-95 (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 11.776.160,00 1.462.598.849,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve