Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Gjelbërimi i mjediseve publike të Bashkisë Fier, në veprat: Unaza e qytetit Fier dhe anët e Lumit Gjanica

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

233.583 €

Kosto në lekë

29.011.044 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 18 Prill 2016, nëpërmjet programit rehabilitimit mjedisor, gjelbërimit dhe pyllëzimit.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaFier
InvestitorëtBashkia Fier
Kontraktorët
Kompani projektueseAlbGarden
Vendndodhja e projektit