Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte gjelbërimi 2.747.588 € 341.250.446 Lekë
Total: 2.747.588,00 341.250.446,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.037.694 € 128.881.619 Lekë
2 Bashkia Vau i Dejës 770.048 € 95.640.000 Lekë
3 Bashkia Kolonjë 327.490 € 40.674.317 Lekë
4 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 237.198 € 29.460.000 Lekë
5 Bashkia Fier 233.583 € 29.011.044 Lekë
6 Bashkia Përmet 79.227 € 9.840.000 Lekë
7 Bashkia Skrapar 62.347 € 7.743.466 Lekë
Total: 2.747.587,00 341.250.446,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 AlbGarden (design company) 2.747.588 € 341.250.446 Lekë
Total: 2.747.588,00 341.250.446,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve