Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i parkut “Aqif Pasha”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

769.185 €

Kosto në lekë

95.532.720 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 25 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBlerimiBajrami N
Vendndodhja e projektit