Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 2.562.024 € 318.203.418 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.515.938 € 188.279.482 Lekë
3 rrugë 623.511 € 77.440.007 Lekë
4 të tjera 198.551 € 24.660.007 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 85.073 € 10.566.046 Lekë
Total: 4.985.097,00 619.148.960,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 3.371.576 € 418.749.778 Lekë
2 Bashkia Librazhd 651.676 € 80.938.159 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 564.742 € 70.141.009 Lekë
4 Njësia Administrative Mollas 397.102 € 49.320.013 Lekë
Total: 4.985.096,00 619.148.959,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bajrami N (construction company) 4.985.096 € 619.148.959 Lekë
Total: 4.985.096,00 619.148.959,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve