Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Halit Uruci" , Belsh 481.178 € 59.762.348 Lekë
2 Rikualifikim urban i parkut “Aqif Pasha” 384.592 € 47.766.360 Lekë
3 Kanalet ujitëse në njësinë administrative Mollas, Cërrik 245.189 € 30.452.450 Lekë
4 Rikonstruksion i Ujësjellësit, fshati Malasej 160.723 € 19.961.760 Lekë
5 Ndërtim i segmentit të rrugës "Lef Nosi", lagja “5 Maji”, rrugë e re që hapet 64.251 € 7.980.000 Lekë
6 Sistemim i rrugës Marie Dhama dhe sheshet e pallateve 61.192 € 7.600.000 Lekë
Total: 1.397.125,00 173.522.918,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 481.178 € 59.762.348 Lekë
2 rikualifikime urbane 384.592 € 47.766.360 Lekë
3 të tjera 245.189 € 30.452.450 Lekë
4 ujësjellës dhe kanalizime 160.723 € 19.961.760 Lekë
5 rrugë 125.443 € 15.580.000 Lekë
Total: 1.397.125,00 173.522.918,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 510.035 € 63.346.360 Lekë
2 Bashkia Belsh 481.178 € 59.762.348 Lekë
3 Njësia Administrative Mollas 245.189 € 30.452.450 Lekë
4 Bashkia Cërrik 160.723 € 19.961.760 Lekë
Total: 1.397.125,00 173.522.918,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Blerimi (construction company) 1.397.125 € 173.522.918 Lekë
Total: 1.397.125,00 173.522.918,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve