Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi i tregut publik të produkteve bujqësore dhe blegtorale Fier

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

441.678 €

Kosto në lekë

54.856.387 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaFier
InvestitorëtBashkia Fier
Kontraktorët
Kompani ndërtimiALB STAR
Vendndodhja e projektit