Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rruga lidhëse midis një grupi fshatrash (Mbyet,Pluk, Krraps, Lalar) 3.284.545 € 407.940.450 Lekë
2 Ndërtimi i tregut publik të produkteve bujqësore dhe blegtorale Fier 441.678 € 54.856.387 Lekë
Total: 3.726.223,00 462.796.837,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.284.545 € 407.940.450 Lekë
2 të tjera 441.678 € 54.856.387 Lekë
Total: 3.726.223,00 462.796.837,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fier 3.726.223 € 462.796.837 Lekë
Total: 3.726.223,00 462.796.837,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ALB STAR (construction company) 3.726.223 € 462.796.837 Lekë
Total: 3.726.223,00 462.796.837,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve