Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Platforma Qeveritare e Ndërveprimit Riinxhinierim e modernizim të 51 proceseve të punës G2G, Zgjerim me 21 shërbime të reja elektronike G2G, G2C dhe G2B dhe shtimi i 6 shërbime të reja në portalin qeveritar e-albania.al. Versioni 1.0

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

2.814.780 €

Kosto në lekë

349.595.726 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 25 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Vendndodhja e projektit