Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Loti IV Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

75.492 €

Kosto në lekë

9.376.080 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 25 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtDepartamenti i Administratës Publike
Kontraktorët
Kompani teknologjieBNT ELECTRONICS
Vendndodhja e projektit