Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Loti IV Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop 75.492 € 9.376.080 Lekë
2 Përdorimi i platformës "Cloud" për rritjen e efikasitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike 72.242 € 8.972.469 Lekë
3 Loti III Blerje printer, fotokopje, skaner 8.667 € 1.076.400 Lekë
4 Loti V Pajisje Networku 8.063 € 1.001.364 Lekë
5 Loti I Blerje UPS 3.105 € 385.692 Lekë
Total: 167.569,00 20.812.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 167.568 € 20.812.005 Lekë
Total: 167.568,00 20.812.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Departamenti i Administratës Publike 167.568 € 20.812.005 Lekë
Total: 167.568,00 20.812.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 BNT ELECTRONICS (kompani teknologjie) 84.158 € 10.452.480 Lekë
2 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 80.305 € 9.973.833 Lekë
3 SINTEZA CO (kompani teknologjie) 3.105 € 385.692 Lekë
Total: 167.568,00 20.812.005,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve