Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Loti IV Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop 75.492 € 9.376.080 Lekë
2 Loti III Blerje printer, fotokopje, skaner 8.667 € 1.076.400 Lekë
3 Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Blerje Fotokopje 531 € 66.000 Lekë
Total: 84.690,00 10.518.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 84.690 € 10.518.480 Lekë
Total: 84.690,00 10.518.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Departamenti i Administratës Publike 84.158 € 10.452.480 Lekë
2 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 531 € 66.000 Lekë
Total: 84.689,00 10.518.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 BNT ELECTRONICS (technology company) 84.690 € 10.518.480 Lekë
Total: 84.690,00 10.518.480,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve