Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projektet e infrastukturës rrugore të qytetit, loti 3

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

207.007 €

Kosto në lekë

25.710.245 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaGjirokastër
InvestitorëtBashkia Gjirokastër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFushaERAL
Vendndodhja e projektit