Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim shtesë së shkollës 9 vjeçare "Bajram Curri", Kukës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

9.952 €

Kosto në lekë

1.236.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKukës
InvestitorëtBashkia Kukës
Kontraktorët
Mbikëqyrës punimeshIMES-D
Vendndodhja e projektit