Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 9.952 € 1.236.000 Lekë
2 rrugë 850 € 105.600 Lekë
3 fasada 773 € 96.000 Lekë
4 rikualifikime urbane 483 € 60.000 Lekë
Total: 12.058,00 1.497.600,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 9.952 € 1.236.000 Lekë
2 Bashkia Vau i Dejës 2.106 € 261.600 Lekë
3 Komuna Nikel Lekë
4 Bashkia Pukë Lekë
Total: 12.058,00 1.497.600,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 IMES-D (supervisory company) 12.058 € 1.497.600 Lekë
Total: 12.058,00 1.497.600,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve