Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.086.874 €

Kosto në lekë

134.989.797 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaLibohovë
InvestitorëtBashkia Libohovë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlba Konstruksion
Mbikëqyrës punimeshM.A.K StudioFORM ARCHITECTS
Vendndodhja e projektit