Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.153 € 143.220 Lekë
2 të tjera 266 € 33.000 Lekë
3 sheshe 169 € 21.000 Lekë
4 rrugë Lekë
5 kopshte dhe shkolla Lekë
6 ujësjellës dhe kanalizime Lekë
Total: 1.588,00 197.220,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tropojë 1.153 € 143.220 Lekë
2 Këshilli i Qarkut Vlorë 266 € 33.000 Lekë
3 Bashkia Orikum 169 € 21.000 Lekë
4 Komuna Pishaj Lekë
5 Bashkia Konispol Lekë
6 Bashkia Libohovë Lekë
7 Bashkia Përmet Lekë
Total: 1.588,00 197.220,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 M.A.K Studio (supervisory company) 1.588 € 197.220 Lekë
Total: 1.588,00 197.220,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve