Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi si edhe rikonstruksioni i rrugës "Kthesa e Labovës-Labovë e Kryqit" 1.194.598 € 148.369.041 Lekë
2 Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Libohovë 1.086.874 € 134.989.797 Lekë
3 Rikonstruksion i rrugës Kthesë e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë 100.916 € 12.533.789 Lekë
Total: 2.382.388,00 295.892.627,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.295.514 € 160.902.830 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.086.874 € 134.989.797 Lekë
Total: 2.382.388,00 295.892.627,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Libohovë 2.382.388 € 295.892.627 Lekë
Total: 2.382.388,00 295.892.627,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Alba Konstruksion (construction company) 1.086.874 € 134.989.797 Lekë
2 G.P.G. Company (construction company) 597.299 € 74.184.521 Lekë
3 Ad-Star (construction company) 597.299 € 74.184.520 Lekë
4 Avduli (construction company) 50.458 € 6.266.895 Lekë
5 Bahas (construction company) 50.458 € 6.266.894 Lekë
6 FORM ARCHITECTS (supervisory company) Lekë
7 M.A.K Studio (supervisory company) Lekë
Total: 2.382.388,00 295.892.627,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve