Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekt pilot për integrimin e zonës informale në lagjen Kushtrimi

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

628.019 €

Kosto në lekë

77.999.999 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiB93
Vendndodhja e projektit