Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë (segmenti Banka e Shqipërisë-Ushtari i Panjohur)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.282.151 €

Kosto në lekë

159.243.172 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaTiranë
InvestitorëtBashkia Tiranë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiGeci
Vendndodhja e projektit