Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i varrezave Sharrë dhe lidhja me rrugën ekzistuese Kombinat 2.617.699 € 325.118.272 Lekë
2 Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë (segmenti Banka e Shqipërisë-Ushtari i Panjohur) 1.282.151 € 159.243.172 Lekë
3 Rikonstruksioni i rrugës/ segmenti "Rrethrrotullimi i doganës - mbikalimi Kashar" 1.108.176 € 137.635.414 Lekë
Total: 5.008.026,00 621.996.858,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 5.008.026 € 621.996.858 Lekë
Total: 5.008.026,00 621.996.858,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 3.899.851 € 484.361.444 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.108.176 € 137.635.414 Lekë
Total: 5.008.027,00 621.996.858,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Geci (construction company) 5.008.026 € 621.996.858 Lekë
Total: 5.008.026,00 621.996.858,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve