Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Shtimi i 209 shërbimeve të reja elektronike për 18 institucione në portalin e-Albania sipas marrëveshjes me institucionet përfituese, Faza 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

2.933.333 €

Kosto në lekë

364.320.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 29 Maj 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Vendndodhja e projektit