Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim i "Parkut japonez dhe kopshteve të komunitetit"

Statusi

Në ndërtim

Kosto në euro

441.786 €

Kosto në lekë

54.869.866 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiMANE SHPKNIKA
Vendndodhja e projektit