Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Blerje pajisje TIK për menaxhimin e sporteleve nga ADISA - Loti Queue Management

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

133.140 €

Kosto në lekë

16.536.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 29 Maj 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtQendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara
Kontraktorët
Kompani teknologjieFASTECH
Vendndodhja e projektit