Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte dixhitale 1.022.189 € 126.955.848 Lekë
Total: 1.022.189,00 126.955.848,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Qendra e ofrimit të shërbimeve publike të integruara 1.022.189 € 126.955.848 Lekë
Total: 1.022.189,00 126.955.848,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 DELOITTE ALBANIA (kompani teknologjie) 829.720 € 103.051.200 Lekë
2 FASTECH (kompani teknologjie) 133.140 € 16.536.000 Lekë
3 PC STORE (kompani teknologjie) 38.913 € 4.833.000 Lekë
4 SYNAPSE ATS (kompani teknologjie) 13.652 € 1.695.600 Lekë
5 INFOSOFT SYSTEMS (kompani teknologjie) 6.232 € 774.048 Lekë
6 BNT ELECTRONICS (kompani teknologjie) 531 € 66.000 Lekë
Total: 1.022.188,00 126.955.848,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve