Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i ish-godinës së fonderisë, si projekt katalizator për zhvillimin ekonomik rajonal

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

490.378 €

Kosto në lekë

60.904.961 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiEverestK A C D E D J A
Vendndodhja e projektit