Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Ndertim i kendeve sportive te Shkollave "Bajram Curri" dhe "Riza Spahiu"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

72.033 €

Kosto në lekë

8.946.437 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKukës
InvestitorëtBashkia Kukës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiOuen
Mbikëqyrës punimeshIzet Spahiu
Vendndodhja e projektit