Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Ndertim i kendeve sportive te Shkollave "Bajram Curri" dhe "Riza Spahiu" 765 € 95.000 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Zahrisht, faza II, Bashkia Krumë 580 € 72.000 Lekë
Total: 1.345,00 167.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.345 € 167.000 Lekë
Total: 1.345,00 167.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 765 € 95.000 Lekë
2 Bashkia Krumë 580 € 72.000 Lekë
Total: 1.345,00 167.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Izet Spahiu (supervisory company) 1.345 € 167.000 Lekë
Total: 1.345,00 167.000,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve