Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i sheshit qendror të qytetit, Konispol

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

425.711 €

Kosto në lekë

52.873.356 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 16 Tetor 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaKonispol
InvestitorëtBashkia Konispol
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshInfraKonsult
Vendndodhja e projektit