Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi i Rrugës Transballkanike, fazat I dhe II, si dhe kryerja e punimeve për sistemin e ndriçimit, gjelbërimit dhe trotuareve të Rrugës Transballkanike

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.140.892 €

Kosto në lekë

141.698.842 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 15 Korrik 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArifaj
Vendndodhja e projektit