Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Implementimi i shërbimeve online të Ministrisë së Punëve të Jashtme

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

313.358 €

Kosto në lekë

38.919.120 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 28 Korrik 2015, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtAgjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Kontraktorët
Kompani teknologjieFASTECHINTECH +
Vendndodhja e projektit